Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni

a) uzavření smlouvy,

b) v případě uzavření Kupní smlouvy: kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.,

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na adresu: Šárka Kostková, Horní Líštná 37, 739 61 Třinec, e-mail: info@chcielektro.cz. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu obdržené finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, a to všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který byl Kupujícím zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady.

Platba bude Kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo dříve, prokáže-li Kupující, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, Kupující zašle zpět nebo je předá na adrese Horní Líštná 37, 739 61 Třinec. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Doprava zdarma Při objednávce nad 2500 kč 

Množstevní slevy Při nákupu více kusů Vám nabídneme slevu

Pro firmy Podnikatelům a živnostníkům uděláme nabídku na míru

Jedinečný sortiment Nabízíme produkty, které jinde nenajdete

ThePay – Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba